Stel, u heeft een stukje grond op het oog, of een bestaande woning die u wilt uitbreiden of vervangen. U wilt een nieuwe woning bouwen! Een architect heeft een mooi ontwerp gemaakt, en u heeft misschien zelfs al een aannemer gevonden die het voor u kan uitvoeren.

Dan blijkt het bestemmingsplan niet toereikend, of uw gemeente kan om andere redenen niet meewerken aan uw plan. Architecten, bouwbegeleiders en bouw­bedrijven zijn doorgaans heel goed in het voeren van procedures in de vergunning­verlening. Hobbels op de weg vragen om specialistische inzet. Ik kan voor u een verkenning uitvoeren naar de knelpunten, obstakels in beeld brengen en mogelijk uit de weg ruimen. Een geringe investering in vergelijking met de hoge kosten die uitgebreide procedures doorgaans met zich meebrengen.
Han Hefting
advies interim coaching
foto: Ella Tilgenkamp