Een bijzondere relatie: het bedrijfsleven en de overheid. Ze kunnen niet zonder elkaar (maar vinden soms van wel) en ook niet met elkaar (maar er zijn genoeg voorbeelden dat dat heel goed kan gaan). Taal- en cultuurverschillen leiden op zijn minst tot misverstanden, en erger is niet ondenkbaar. Zonde van uw tijd en inspanning, zonde ook van belastinggeld dat wordt besteed aan de begeleiding van ondernemers in hun ambities. Dertig jaar bedrijfsleven en overheid hebben mij de taal van beide kanten leren spreken én verstaan. Ik weet wat een bestuurder nodig heeft om een besluit te kunnen nemen, ik kan u vertellen wat een ambtenaar van u nodig heeft om uw ambities om te kunnen zetten in een vergunning. Maar ik kan ook úw woorden vertalen in plannen die passen in de beleidsdoelstellingen van uw gemeente of provincie.
Han Hefting
advies interim coaching
foto: Ella Tilgenkamp
Werkwijze
Vaak volstaat één gesprek. U heeft een plan en vraagt zich af of u daarvoor een vergunning moet aanvragen. Of u wilt advies over de manier waarop u uw plan het beste kunt presenteren. Het kan ook ingewikkelder worden. Desgewenst kan ik de gehele procedure voor u begeleiden, of die delen die u zelf niet kunt of wilt doen. Het is altijd maatwerk en wij komen daar in een eerste gesprek altijd uit.  Voorop staat dat u de dingen doet waar u goed in bent: ondernemen, creatief zijn en gedreven in uw eigen vak. Ik wil daar waarde aan toevoegen met mijn eigen gedrevenheid, kritische blik en dienstbaarheid.